Dây túi dẹp trơn

Dây túi xách trơn 38mm trẻ trung. Phù hợp cho các loại túi xách.

  Email
  Điện thoại
  Tin nhắn
  Tin nhắn
  Điện thoại
  Email